Articles

Print

Tarif Pengujian Kimia Galian

NO PARAMETER UJI SATUAN METODE TARIF (Rp)
1 Berat Jenis gr/ml Gelas Ukur 25.000
2 Ukuran Visual 25.000
3 CH3COOH % Titrimetri 60.000
4 Air (H2O) % Gravimetri 30.000
5 Aluminium (Al) % Gravimetri 80.000
6 Aluminium Oksida (Al2O3) % Gravimetri 50.000
7 Asam Fosfat (H3PO4) % Gravimetri 60.000
8 Ash Content % Gravimetri 45.000
9 Available Cl2 % Titrimetri 75.000
10 Bagian Tak Larut Dalam Air % Gravimetri 30.000
11 Basisitas % o 25.000
12 Batu Mn % Titrimetri 50.000
13 Belerang (S) % Gravimetri 105.000
14 Berat Bruto g Gravimetri 10.000
15 Berat Jenis Gelas Ukur 25.000
16 Berat Jenis Piknometer 25.000
17 Berat Jenis (BJ) gr/ml Gelas Ukur 25.000
18 Berat Netto g Gravimetri 10.000
19 pH 1:4 pH meter 20.000
20 Warna Visual 20.000
21 Besi (Fe) ppm Kolorimetri 50.000
22 Besi Oksida (Fe2O3) % Kolorimetri 50.000
23 Besi Sulfida % Gravimetri 90.000
24 Bilangan Asam mg KOH/g Titrimetri 50.000
25 Bilangan Iodium gl/100g Titrimetri 90.000
26 Bilangan Penyabunan mg KOH/g Titrimetri 50.000
27 Bobot Jenis Piknometer 20.000
28 Boron (B) % Spektrofotometri 90.000
29 Logam Bahaya ppm Kolorimetri 50.000
30 Bulk Density g/ml Volumetri 25.000
31 Bulk Density g/ml Gelas Ukur 25.000
32 Bulk Density g/ml Volumetri 25.000
33 Bulk Density g/ml Gelas Ukur 25.000
34 C Organik % Gravimetri 20.000
35 C / N Ratio Perhitungan 10.000
36 Ca (OH)2 % Titrimetri 50.000
37 CaCO3 % Titrimetri 65.000
38 CaCO3 % Geissler 50.000
39 Cadmium (Cd) ppm AAS 100.000
40 Calorie value Kal/g Kalorimetri 150.000
41 CaO % Titrimetri 50.000
42 CaO + CO2 % Titrimetri 50.000
43 Carbon % Gravimetri 90.000
44 CaSO4.2H2O % Stokiometri 75.000
45 Chrom Oksida (Cr2O3) % Gravimetri 55.000
46 CN ppm Spektrofotometri 60.000
47 C Organik % Gravimetri 60.000
48 Cr6+ ppm AAS 100.000
49 Daya Netralisasi % Titrimetri 50.000
50 Daya serap terhadap iodium mg/g Titrimetri 70.000
51 Daya serap terhadap Methelyn blue mg/g Gravimetri 70.000
52 Etanol pada suhu kamar % Distilasi 40.000
53 Fixed Carbon % Gravimetri 25.000
54 Fixed Carbon % Stokiometri 80.000
55 Fixed Carbon % Volumetri
56 Formalin (Kuantitatif) mg/kg AOAC, 1980 75.000
57 Fosfor (P) % Gravimetri 90.000
58 Fosfor (P) % Spektrofotometri 90.000
59 Fosfor Pentaoksida (P2O5) % Gravimetri 90.000
60 H2O (air bebas) % Gravimetri 25.000
61 H2SO4 gr/L Gravimetri 30.000
62 H3PO4 gr/L Gravimetri 45.000
63 HCl gr/L Titrimetri 70.000
64 Hexavalent chromium (Cr6+) ppm AAS 100.000
65 Hilang Pijar (HP) % Gravimetri 45.000
66 Iron (Fe) ppm Kolorimetri 50.000
67 Kadar Abu % Gravimetri 75.000
68 Kadar Air % Gravimetri 30.000
69 Kadar Al2O3 + Fe2O3 % Gravimetri 95.000
70 Kadar Karbon % Gravimetri 25.000
71 Kadar NaOH % Titrimetri 50.000
72 Kadmium (Cd) ppm AAS 100.000
73 Kadmium (Cd) ppm AAS 100.000
74 Kalium % AAS 100.000
75 Kalium % Gravimetri 50.000
76 Kalium Oksida (K2O) % AAS 100.000
77 Kalium Oksida (K2O) % Gravimetri 50.000
78 Kalori Kalori/gr Kalorimetri 130.000
79 Kalsium (Ca) % Titrimetri 50.000
80 Kalsium Karbonat (CaCO3) % Titrimetri 50.000
81 Kalsium Sulfat (CaSO4) % Titrimetri 75.000
82 Karbondioksida (CO2) % Geissler 40.000
83 Keasaman % Titrimetri 25.000
84 Kerapatan Curah g/ml Gravimetri 30.000
85 Klorida (Cl) % Titrimetri 75.000
86 Kobalt (Co) ppm AAS 100.000
87 Kotoran % Gravimetri 25.000
88 Krom (Cr) ppm AAS 100.000
89 Krom (Cr6+) ppm AAS 100.000
90 Krom Oksida (Cr2O3) ppm AAS 100.000
91 Krom Oksida (Cr2O3) % Gravimetri 60.000
92 Lemak tak tersabunkan % Gravimetri 165.000
93 Lolos Mesh 100 % Gravimetri 25.000
94 Kobalt (Co) Selain AAS 60.000
95 Lolos Mesh (batuan) % Gravimetri 50.000
96 Lolos Mesh 100 % Gravimetri 25.000
97 Lolos Mesh 12 % Gravimetri 25.000
98 Lolos Mesh 150 % Gravimetri 25.000
99 Lolos Mesh 16 % Gravimetri 25.000
100 Lolos Mesh 200 % Gravimetri 25.000
101 Lolos Mesh 25 % Gravimetri 25.000
102 Lolos Mesh 325 % Gravimetri 25.000
103 Lolos Mesh 4 % Gravimetri 25.000
104 Lolos Mesh 40 % Gravimetri 25.000
105 Lolos Mesh 5 % Gravimetri 25.000
106 Lolos Mesh 6 % Gravimetri 25.000
107 Lolos Mesh 60 % Gravimetri 25.000
108 Lolos Mesh 80 % Gravimetri 25.000
109 Magnesium (Mg) % Gravimetri 50.000
110 Magnesium Oksida (MgO) % Gravimetri 50.000
111 Mangan (Mn) % Titrimetri 50.000
112 Mangan (Mn) ppm Kolorimetri 50.000
113 Mangan (Mn) % Kolorimetri 50.000
114 Mangan Oksida (MnO2) % Titrimetri 66.000
115 Mercury (Hg) ppm AAS 100.000
116 Metanol % Kolorimetri 65.000
117 MgCO3 % Gravimetri 50.000
118 Mn Total % Titrimetri 50.000
119 Moisture Content % Gravimetri 30.000
120 Moisture Content % Xylol 180.000
121 Na2CO3 % Titrimetri 60.000
122 NaCl % Titrimetri 80.000
123 Natrium (Na) % Gravimetri 50.000
124 Natrium (Na) % AAS 100.000
125 Natrium Oksida (Na2O) % Flamefotometri 50.000
126 Natrium Oksida (Na2O) % AAS 100.000
127 Nikel (Ni) ppm AAS 100.000
128 Nikel (Ni) % Gravimetri 70.000
129 Nilai Kalori Kal/g Kalorimetri 150.000
130 Nitrogen (N) % Kjedahl 100.000
131 Nitrogen sebagai NH3 % Kjedahl 75.000
132 P2O5 Total % Gravimetri 50.000
133 P2O5 larut air % Gravimetri 60.000
134 P2O5 larut asam sitrat 2% % Gravimetri 75.000
135 Pb pada tabung mg/Kg Kolorimetri 50.000
136 Perak (Ag) ppm AAS 100.000
137 Perak (Ag) % Gravimetri 100.000
138 pH pH meter 20.000
139 pH 10% pH meter 20.000
140 pH (1% larutan b/v) pH meter 20.000
141 Poly Acrylamide Anionik % Kjedahl 70.000
142 Protein % Kjedahl 75.000
143 Sb % Titrimetri 70.000
144 Seng (Zn) ppm Gravimetri 70.000
145 Seng (Zn) % Kolorimetri 70.000
146 Seng (Zn) % AAS 100.000
147 Seng (Zn) ppm AAS 100.000
148 Seng Oksida (ZnO) ppm AAS 100.000
149 Sieve Residu mesh 100 % Gravimetri 20.000
150 Silika (Si) % Gravimetri 50.000
151 Silikat (SiO2) % Gravimetri 180.000
152 Aluminium Oksida (Al2O3) % Gravimetri 50.000
153 SO3 % Gravimetri 65.000
154 Sodium Carbonat (Na2CO3) % Titrimetri 40.000
155 Besi Oksida (Fe2O3) % Kolorimetri 50.000
156 Sodium Chlorida (NaCl) ppm Titrimetri 75.000
157 Sodium Hydroxide (NaOH) % Titrimetri 40.000
158 Sodium Sulfat (Na2SO4) ppm Gravimetri 75.000
159 Spesific Gravity Piknometer 25.000
160 Sulfat (SO4) % Gravimetri 90.000
161 Sulfur (S) % Gravimetri 50.000
162 Ti % Kolorimetri 60.000
163 Timah (Sn) % Titrimetri 70.000
164 Timah (Sn) % Gravimetri 70.000
165 Timah (Sn) % Titrimetri 70.000
166 Timah Hitam (Pb) mg/m3 Gravimetri 70.000
167 Timbal (Pb) mg/ml AAS 100.000
168 Timbal (Pb) % Gravimetri 70.000
169 Timbal (Pb) % Spektrofotometri 70.000
170 Raksa (Hg) ppm AAS 120.000
171 Tembaga (Cu) % Titrimetri 70.000
172 Tembaga (Cu) % AAS 100.000
173 Timbal Sulfida (PbS) % Gravimetri 90.000
174 Titan Oksida (TiO2) % Kolorimetri 50.000
175 Titan Oksida (TiO2) ppm Kolorimetri 50.000
176 Total Sulphur % Gravimetri 50.000
177 Viscositas Cst Viskosimetri 35.000
178 Kalsium Oksida (CaO) % Titrimetri 50.000
179 Volatile Matter % Gravimetri 30.000
180 Warna Visual 20.000
181 Zat Organik % Gravimetri 120.000
182 Jumlah asam lemak % Volumetri 120.000
183 Bagian Tak Larut Dalam Alkohol % Gravimetri 60.000
184 Alkali bebas dihitung sebagai NaOH % Titrimetri 60.000
185 Minyak Mineral Kolorimetri 60.000
186 Fosfat (PO4) % Gravimetri 90.000
187 Bahan Organik % Gravimetri 20.000
188 Arsen (As) ppm Arsenic Test 70.000
189 Arsen (As) ppm Kolorimetri 70.000
190 Kandungan Kaporit % Stokiometri 10.000
191 Kadar Air Xylol 180.000
192 Barium (Ba) 90.000
193 Selenium (Se) 90.000
194 Lolos Mesh (batuan) 90.000
| + - | RTL - LTR